Beartas Príobháideachais

1. Cé a phróiseálann do shonraí pearsanta?

Tá do shonraí pearsanta á bpróiseáil ag Euroelectronics.eu Sp. z oo Sp. k. lena oifig chláraithe sa Pholainn, ID: 369459764, lena oifig chláraithe ag Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry, an Pholainn (dá ngairtear "muid" anseo feasta), atá ina riarthóir ar do shonraí pearsanta freisin.

Toisc gur cúram linn do shonraí pearsanta a chosaint, tá an fhaisnéis seo maidir lena bpróiseáil ullmhaithe againn duit, atá i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí ( GDPR) ("Ordanás" anseo feasta). Gheobhaidh tú go príomha iontu na sonraí pearsanta a phróiseálaimid agus cén fáth, conas a oibrímid leo agus cé chomh fada agus a choinneoimid iad.

Baineann an fhaisnéis seo maidir le próiseáil sonraí pearsanta le próiseáil sonraí pearsanta más úsáideoir an tsuímh Ghréasáin www.euroelectronics.co.uk (dá ngairtear an “Suíomh Gréasáin” anseo feasta) thú nó má dhéanann tú conradh linn.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí na sonraí teagmhála seo a leanas:

Euroelectronics.eu Sp. z oo Sp. k.
Cófra 7
42-600 Tarnowskie Gory
an Pholainn
customerservice@euroelectronics.eu
+44 2033183889

2. Conas a bhailímid do shonraí pearsanta?

Bailímid sonraí pearsanta go díreach uait nuair a chuireann tú ar fáil dúinn iad tríd an Láithreán Gréasáin nó trí ríomhphost nó cumarsáid eile. Faighimid sonraí pearsanta freisin ó chláir, liostaí agus taifid atá inrochtana go poiblí (m.sh. clár tráchtála, clár trádála, etc.) chun doiciméid chuntasaíochta a chruthú agus cruinneas na faisnéise a sheiceáil.

3. Cad iad na sonraí pearsanta a phróiseálaimid?

Tá cuid de do shonraí pearsanta a phróiseálaimid riachtanach chun an conradh a chomhlíonadh i gceart agus chun earraí a ordú tríd an Láithreán Gréasáin.
Próiseálaimid na catagóirí seo a leanas de do shonraí pearsanta:

• bunshonraí aitheantais - a úsáidtear chun tú a aithint go huathúil agus gan dabht mar ábhar sonraí (ainm agus/nó ainm gnó, dáta breithe, oifig chláraithe nó seoladh cónaithe agus uimhir aitheantais);

• sonraí teagmhála - uimhir theileafóin agus seoladh ríomhphoist;

• faisnéis ó chumarsáid fhrithpháirteach - faisnéis ó ríomhphoist, ó thaifid glaonna teileafóin nó ó fhoirmeacha teagmhála eile, ábhar cumarsáide tríd an idirlíon nó feidhmchláir mhóibíleacha;

• sonraisc agus sonraí bainc - is faisnéis í seo go príomha atá le feiceáil ar shonraisc, ar choinníollacha comhaontaithe sonraiscthe, ar naisc bhainc agus ar íocaíochtaí faighte;

• fianáin - baineann sé seo le trácht láithreán gréasáin a thomhas agus staitisticí a chruthú maidir le trácht agus iompar cuairteoirí ar an láithreán gréasáin;

• faisnéis cárta íocaíochta - mar a uimhir agus dáta éaga (ach ní stórálaimid an fhaisnéis seo);

• faisnéis eile a sholáthraíonn tú dúinn.

Bainimid úsáid as fianáin agus cuirimid amach nuachtlitreacha

Mar a dúradh thuas, úsáidimid fianáin chun an Láithreán Gréasáin a oibriú. Gheobhaidh tú gach faisnéis faoi fhianáin thíos sa chuid den fhaisnéis seo a dhéileálann le fianáin.

Má tá conradh agat linn, táimid i dteideal ár nuachtlitreacha a sheoladh chugat ar feadh tréimhse 3 bliana, ach amháin má dhiúltaíonn tú trí chliceáil go díreach ar an nuachtlitir nó trí ríomhphost a sheoladh. Ligeann sé dúinn ár leas dlisteanach.

Mura mian leat ár nuachtlitreacha a fháil, is féidir leat díliostáil trí chliceáil ar an ríomhphost.

4. Cad atá i dteideal do shonraí pearsanta a phróiseáil?

Déanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil ar chúiseanna éagsúla. Ní mór bunús dlí na próiseála a bhunú le gach ceann de na cúiseanna seo le go mbeidh próiseáil sonraí pearsanta dleathach.

Is iad na cúiseanna a phróiseálaimid do shonraí pearsanta ná:

An conradh a chomhlíonadh nó bearta a ghlacadh sula dtabharfar an conradh i gcrích

Ar an gcúis seo, próiseáilimid sonraí pearsanta ionas gur féidir linn na hearraí a d'ordaigh tú a sheachadadh agus ionas gur féidir linn teagmháil a dhéanamh leat agus cumarsáid a dhéanamh leat maidir le hábhair an ordaithe agus an chonartha.

Ár leas dlisteanach

Déanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil freisin toisc go gceadaíonn ár leas dlisteanach dúinn é sin a dhéanamh. Ligeann sé seo dúinn an tairiscint a oiriúnú do do chuid riachtanas nó gníomh cuí a ghlacadh chun ár n-éilimh dhlíthiúla a fhorfheidhmiú nó a chosaint.

Is é ár ndualgas

Déanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil freisin toisc go n-insíonn an dlí dúinn amhlaidh. Mar shampla, faoin Acht Cuntasaíochta, ceanglaítear orainn doiciméid chánach a choinneáil – sonraisc a bhféadfadh d’fhaisnéis phearsanta a bheith iontu.

Do thoiliú

I gcásanna áirithe, is féidir leat toiliú a thabhairt dúinn le próiseáil sonraí pearsanta. Tá sé de cheart agat do thoiliú a tharraingt siar ag am ar bith trí ríomhphost. Fiú i ndiaidh na tréimhse ar thoiligh tú do shonraí pearsanta a phróiseáil, nó i gcás do thoilithe a chúlghairm, níl sé d’oibleagáid orainn do shonraí pearsanta go léir a scriosadh, féadfaimid iad siúd a bhfuil ár leas dlisteanach nó ár ndlí ceadaithe ina leith a choinneáil. . Má dhéanann tú an toiliú a chúlghairm, ní dhéanann sé difear do dhlíthiúlacht phróiseáil sonraí pearsanta roimh é a chúlghairm.

5. An gcaithfidh tú do shonraí pearsanta a sholáthar dúinn?

I gcásanna áirithe, déanaimid próiseáil ar shonraí pearsanta chun críocha a bhfuil sé riachtanach do shonraí pearsanta a sholáthar dúinn. Mar shampla, má tá suim agat in earraí a ordú, ní mór dúinn do shonraí pearsanta chun a bheith in ann conradh a thabhairt i gcrích nó a bheith in ann teagmháil a dhéanamh leat le linn ár gcomhoibriú. Ar an drochuair, ní oibreoidh sé gan é.

6. Cá fhad a choinneoimid do shonraí pearsanta?

Má dhéanaimid conradh, stórálaimid do shonraí pearsanta ar feadh tréimhse níos faide ná fad ár gcomhoibrithe amháin, mar shampla de bharr tarraingt siar ón gconradh, éilimh ar dhamáistí agus níos mó. De réir na rialachán dlíthiúil a rialaíonn cuntasaíocht, tá sé de dhualgas orainn doiciméid chánach a choinneáil ar feadh tréimhse 10 mbliana ó dheireadh na tréimhse cánach inar tharla an t-idirbheart. Mar sin, ní féidir linn do shonraí pearsanta a scriosadh díreach tar éis dheireadh ár gcomhoibrithe.

Is féidir leat a bheith cinnte, áfach, nach bpróiseálfaimid do shonraí pearsanta ach ar feadh an ama is gá agus go feadh méid réasúnta. Socraítear tréimhse choinneála do shonraí pearsanta ar leith ansin de réir na loighce seo a leanas:

• ar feadh ré an chonartha eadrainn;

• ar feadh an ama atá fíor-riachtanach chun ár gcearta a chosaint agus ar feadh na tréimhse ama atá fíor-riachtanach chun éilimh dhlíthiúla a chinneadh, a fheidhmiú nó a chosaint (suas le 4 bliana);

• ar feadh ár leasanna dlisteanacha féideartha eile (suas le 4 bliana);

• ar feadh tréimhse sonraithe le dlí (suas le 10 mbliana).

7. Cad mar gheall ar fhianáin?

Bainimid úsáid as fianáin chun an Láithreán Gréasáin a oibriú, ar comhaid bheaga iad a stórálann ár suíomh Gréasáin i do ghléas ag baint úsáide as brabhsálaí. Is féidir le fianáin faisnéis shonrach áirithe a thaifeadadh ó do chuairteanna ar an Láithreán Gréasáin. Is féidir fianáin a roinnt i bhfianáin riachtanacha agus fianáin anailíse.
Tá na fianáin riachtanacha mar a thugtar orthu riachtanach chun oibriú an tSuímh Ghréasáin a chinntiú. Ní gá toiliú chun na fianáin seo a úsáid, is é ár leas dlisteanach é go n-oibreoidh an Láithreán Gréasáin i gceart.

Is é ár leas dlisteanach freisin fianáin anailíse mar a thugtar orthu. Úsáidtear fianáin a thagann faoin gcatagóir seo go príomha le haghaidh monatóireachta gan ainm ar thrácht agus ar ghníomhaíocht úsáideoirí ar an Láithreán Gréasáin. Ligeann sé seo dúinn monatóireacht a dhéanamh ar cad is maith lenár gcustaiméirí agus ár seirbhísí a fheabhsú.

Bainimid úsáid as fianáin chun na sonraí pearsanta seo a leanas a phróiseáil:

• fianáin;

• Seoladh IP do gléas.

Is féidir leat na fianáin ar leith a phróiseáilimid a fháil anseo.

Cad a thugann teideal dúinn maidir le húsáid fianáin?

Cé nach féidir linn do dhuine a aithint go díreach le cabhair ó fhianáin, is féidir bailiú na bhfianán a mheas mar phróiseáil sonraí pearsanta cuairteoirí. Bainimid úsáid as na fianáin a luaitear ar bhonn ár leasa dhlisteanaigh, a chuireann ar ár gcumas
Airteagal 6(1)(a) f) Rialachán.

Cad iad do chearta maidir le fianáin?

Féadfaidh tú an Láithreán Gréasáin a úsáid freisin ar mhodh nach gceadaíonn úsáid na bhfianán, agus mar sin ní bheimid in ann faisnéis a bhailiú faoi d’iompar ar an Láithreán Gréasáin. Is féidir leat an modh seo a shocrú laistigh de do bhrabhsálaí idirlín, nó féadfaidh tú agóid a dhéanamh i gcoinne bailiúchán den sórt sin bunaithe ar ár leas dlisteanach i gcomhréir le hAirteagal 21 den Rialachán. Is féidir an agóid seo a ardú ach é a sheoladh chuig ár seoladh teagmhála nó trí ríomhphost. Déanfaimid an agóid a mheas ansin gan mhoill, ach tráth nach déanaí ná mí amháin tar éis é a fháil.

Tabhair faoi deara, áfach, má dhiúltaíonn tú fianáin nó má chuireann tú i gcoinne a bpróiseála, seans nach dtaispeánfar an Láithreán Gréasáin 100% i gceart.

8. Cé eile a bhfuil rochtain aige ar do shonraí pearsanta seachas sinne?

Mar chuid dár ngníomhaíochtaí, bainimid úsáid as roinnt eintiteas seachtrach, a gcuirimid de chúram orthu feidhmíocht gníomhaíochtaí áirithe atá mar chuid dár seirbhísí, chun ár bhfeidhmiú is éifeachtaí a chinntiú. Mar chuid den fhoinsiú allamuigh seo, féadfar do shonraí pearsanta a phróiseáil ar bhonn rialachán dlíthiúil freisin (ní gá toiliú a bheith againn don phróiseáil seo).

Mar sin déantar próiseálaithe ar ár soláthraithe, ach níl siad i dteideal sonraí pearsanta a láimhseáil ach amháin chun críocha na ngníomhaíochtaí a dhéanann siad dúinn. Is iad seo, mar shampla, soláthraithe seirbhíse TF, cuntasóirí, etc., is iad seo na heintitis seo a leanas:

• Facebook Ireland Ltd. Éire
• Shopify International Ltd. Éire
• Bitrix24 Limited An Chipir
• Hermes Parcelnet Ltd. RA
DHL GmbH Idirnáisiúnta . an Ghearmáin


Ní chuirfimid, mar riarthóir, do shonraí pearsanta ar aghaidh chuig eagraíochtaí idirnáisiúnta. Mar sin féin, féadfaimid roinnt sonraí pearsanta a aistriú chuig tíortha lasmuigh den Aontas Eorpach trí na heintitis a mbímid ag obair leo.
Ní dhéanfar an t-aistriú sin ach amháin i gcásanna ina gcomhlíonann an t-aistriú na coinníollacha aistrithe atá leagtha síos sa reachtaíocht is infheidhme agus éifeachtach um chosaint sonraí pearsanta, ie ráthaítear an leibhéal cosanta a cheanglaítear leis an reachtaíocht sin. Ag an am céanna, cuirfimid in iúl duit go haonarach trí r-phost nó cuirfimid nuashonrú ar an bPolasaí Príobháideachta seo sa phost.

9. Cad iad do chearta maidir le próiseáil sonraí pearsanta?

Tá na cearta go léir tugtha duit faoin dlí. Féadfaidh tú iarraidh orainn a insint duit cad atá do shonraí pearsanta á bpróiseáil, agus má iarrann tú orainn é sin a dhéanamh, ní mór dúinn rochtain a thabhairt duit air. Is féidir leat iarraidh orainn sonraí míchearta a cheartú nó sonraí neamhiomlána a chur leis. Faoi choinníollacha áirithe, tá dualgas orainn freisin do shonraí pearsanta a scriosadh nó srian a chur lena bpróiseáil má iarrann tú orainn é sin a dhéanamh. Má tá amhras ort go bhfuil do shonraí pearsanta á bpróiseáil go mídhleathach, tá an deis agat gearán a dhéanamh leis an Oifig um Chosaint Sonraí Pearsanta.

Chomh maith leis na cearta thuas, tá an ceart agat freisin agóid a dhéanamh má phróiseálaimid do shonraí pearsanta ar bhonn ár leas dlisteanach. Is féidir an agóid seo a ardú ach é a sheoladh chuig ár seoladh teagmhála nó trí ríomhphost. Déanfaimid an agóid a mheas ansin gan mhoill, ach tráth nach déanaí ná mí amháin tar éis é a fháil.

10. An bhfuil aon cheist eile agat?

Má tá aon cheist eile agat maidir le próiseáil do shonraí pearsanta, déan cinnte r-phost a sheoladh chugainn agus freagróimid tú a luaithe is féidir.

Tarnowskie Gory ar 16.06.2021