Téarmaí ⁊ Coinníollacha

1. Cé muid agus cad a dhéanaimid?

Is siopa ar líne muid a dhíolann leictreonaic, earraí tí, cosmaidí agus go leor earraí eile. Sna téarmaí agus coinníollacha seo, cuirfimid tú ar an eolas faoin gcaoi a n-oibríonn ár siopa www.cz.euroelectronics.eu, conas a ordaítear agus a íoctar na hearraí, nó cén áit ar féidir leat dul i gcás gearáin nó aon débhrí.

1.1. Is é an díoltóir an chuideachta Euroelectronics.eu Sp. z oo Sp. k. lena hoifig chláraithe sa Pholainn, uimhir aitheantais: 369459764, lena hoifig chláraithe ag Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry, an Pholainn (dá ngairtear “muid” anseo feasta), atá trína r-siopa suite ag www.cz.euroelectronics Díolann agus fógraíonn “suíomh Gréasáin” .eu a chuid earraí, ar féidir lena chustaiméirí, ar fiontraithe agus tomhaltóirí iad ("tú") a ordú tríd an suíomh Gréasáin agus comhaontú ceannaigh a dhéanamh.

1.2. Mura gceannaíonn tú ón gcuideachta (ní luann tú an uimhir aitheantais san ordú), tá tú i ról an tomhaltóra. Mar sin tugann dlí na Seice roinnt cearta speisialta duit, a léifidh tú tuilleadh fúthu sna téarmaí agus coinníollacha seo.

1.3. Is é cuspóir an doiciméid seo, na téarmaí agus na coinníollacha, ná a mhíniú duit cad iad ár gcearta agus ár n-oibleagáidí frithpháirteacha a thagann chun cinn maidir le nó ar bhonn an chomhaontaithe ceannaigh a tugadh i gcrích eadrainn tríd an suíomh Gréasáin, agus tú a chur ar an eolas fúthu. Is cuid dhílis den chomhaontú ceannaigh forálacha na dtéarmaí agus na gcoinníollacha. Tá tosaíocht ag imtharraingt forálacha sa chonradh ceannaigh ar fhorálacha na dtéarmaí agus na gcoinníollacha seo.

1.4. Tá gach eolas a thugann tú dúinn faoi rún agus déileálfar leis mar sin. Próiseálaimid cuid de do shonraí pearsanta freisin. Is féidir leat léamh faoi cén fáth a ndéanaimid é seo agus conas a dhéanaimid iad a chosaint anseo.

1.5. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí na sonraí teagmhála seo a leanas:

Euroelectronics.eu Sp. z oo Sp. k.
Cófra 7
42-600 Tarnowskie Gory
an Pholainn
customerservice@euroelectronics.eu
+44 2033183889

2. Cuntas úsáideora

Is féidir leat do chuntas úsáideora a chruthú ar ár suíomh Gréasáin. Trí chlárú a dhéanamh, gheobhaidh tú buntáistí éagsúla nó is féidir leat d’orduithe a bhainistiú, breathnú ar orduithe san am atá caite agus gach rud a bheith ar fáil in aon áit amháin.

2.1. Is féidir leat ordú a dhéanamh ó do chuntas úsáideora, ach níl an cuntas úsáideora ag teastáil chun an t-ordú a chruthú. Is féidir leat ordú a dhéanamh freisin gan chlárú.

2.2. Agus cuntas úsáideora á chlárú agus á chruthú agat, ceanglaítear ort an fhaisnéis go léir a sholáthar i gceart agus go fírinneach, agus ní mór duit é a nuashonrú gach uair a dhéanann tú athrú. Measaimid go bhfuil an fhaisnéis a sholáthraíonn tú ceart agus tú ag ordú nó i do chuntas úsáideora.

2.3. Tá sé daingnithe le hainm úsáideora agus pasfhocal ionas nach mbeidh aon duine in ann do chuntas úsáideora a chur isteach. Coinnigh an fhaisnéis seo agus an cuntas úsáideora ar fad duit féin.

2.4. Seans nach mbeidh ár suíomh Gréasáin mar aon le cuntais úsáideora ar fáil gach lá, go háirithe maidir lena gcothabháil riachtanach (crua-earraí, bogearraí).

3. Earraí a ordú

Anseo gheobhaidh tú faisnéis maidir le do cheannach agus ordú earraí.

3.1. Cé go bhfuil an fhaisnéis go léir ar an suíomh Gréasáin faoi na hearraí a theastaíonn uait a cheannach, is féidir linn comhaontú ceannaigh a dhéanamh le chéile ar théarmaí a n-aontaímid ina n-aonar.

3.2. Tá gach rud atá ar taispeáint ar an suíomh Gréasáin faisnéiseach go príomha agus níl aon oibleagáid orainn conradh a dhéanamh le haghaidh na n-earraí seo.

3.3. Is féidir leat ár n-earraí a cheannach ar an suíomh Gréasáin trí fhoirm a chuimsíonn faisnéis mhionsonraithe den chuid is mó faoi na hearraí, an praghas ceannaigh, conas an praghas ceannaigh a íoc nó conas a sheolfaimid na hearraí chugat. Bunaithe ar fhaisnéis den sórt sin, cruthóidh tú ordú ("Ordú").

3.4. Tar éis dúinn an tOrdú a fháil, deimhneoimid go bhfuarthas é trí r-phost. Chríochnaíomar an conradh ceannaigh nuair a seachadadh an dearbhú go bhfuarthas an tOrdú. Má tá d’Ordú neamhghnách, féadfaimid dul i dteagmháil leat chun deimhniú breise a iarraidh. Sa chás seo, tabharfar an comhaontú ceannaigh i gcrích a luaithe a gheobhaidh muid an deimhniú seo.

3.5. Ní mór duit faisnéis fhíor agus iomlán a sholáthar i d'Ordú. Sa chás go gcuireann tú nó go soláthraíonn tú faisnéis bhréagach nó neamhiomlán, níl muid faoi dhliteanas i leith aon damáiste a dhéantar dá bharr.

3.6. Na costais a thabhaíonn tú as cumarsáid a dhéanamh linn go cianda, mar chostais ghutháin, íocann tú duit féin agus ní bhíonn difríocht ar aon bhealach idir iad agus bunráta d’oibreora nó do sholáthraí naisc idirlín.

4. Téarmaí íocaíochta

Sa chuid seo is féidir leat léamh conas is féidir leat íoc linn as na hearraí.

4.1. Luaitear praghas ceannaigh cruinn na n-earraí i gcónaí. Is íocóirí CBL muid, agus luaitear an praghas ceannaigh lena n-áirítear CBL agus gach cáin agus táille eile. Más léir go bhfuil earráid sa phraghas ceannaigh luaite (m.sh. earraí a dhíolaimid ar níos lú ná 10% den ghnáthphraghas), níl sé d’oibleagáid orainn na hearraí a sheachadadh ar phraghas ceannaigh atá soiléir mícheart, agus má tá conradh ceannaigh ann. curtha i gcrích cheana féin idir linn le praghas ceannaigh mícheart den sórt sin, táimid i dteideal tarraingt siar uaidh.

4.2. Ní féidir níos mó ná cúpón lascaine amháin in aghaidh an Ordaithe a chur i bhfeidhm ar ár Láithreán Gréasáin.

4.3. Is féidir lascainí féideartha a chur le chéile, ach braitheann sé i gcónaí ar an tairiscint lascaine ar leith. Soláthrófar faisnéis ar an bhféidearthacht nó nach bhféadfaí il-lascainí a chur i bhfeidhm láithreach ar an Láithreán Gréasáin le haghaidh imeachtaí lascaine aonair.

4.4. Is féidir an praghas agus na costais fhéideartha a bhaineann le seachadadh earraí a fháil anseo.

4.5. Má íocann tú trí aistriú bainc, íoc le do thoil an praghas ceannaigh mar aon leis an tsiombail íocaíochta inathraithe ceart, is é sin an Uimhir Ordaithe. Mura gcuireann tú an tsiombail athróg isteach, ní fhéadfaidh an íocaíocht a bheith péireáilte leis an Ordú, agus mar sin d'fhéadfadh go mbeadh moill ar na hearraí a sheoladh.

4.6. Mura n-íocann tú airgead tirim, meastar an praghas ceannaigh a íoc nuair a chuirtear an méid ábhartha chun sochair ár gcuntas. Seolfaimid na hearraí chugat láithreach ina dhiaidh sin, mura n-aontaímid a mhalairt ar ndóigh.

4.7. Eiseoidh muid sonrasc (doiciméad cánach) duit le haghaidh gach íocaíochta, a chomhlíonfaidh ceanglais na rialachán dlíthiúil i gcónaí agus seolfar chuig an ríomhphost a shonraítear san Ordú é.

4.8. De réir an Achta um Chlárú Díolacháin, tá dualgas ar an díoltóir admháil a eisiúint chuig an gceannaitheoir. Ag an am céanna, tá sé de dhualgas air an t-ioncam faighte a chlárú leis an riarthóir cánach ar líne; i gcás teip theicniúil, laistigh de 48 uair an chloig ar a dhéanaí.

5. Seachadadh earraí

San Airteagal seo de théarmaí agus de choinníollacha gheobhaidh tú cathain agus conas a seachadfar na hearraí chugat.

5.1. Is féidir leat teacht ar na modhanna seachadta anseo ar ár suíomh Gréasáin.

5.2. B’fhéidir nach bhfuil na hearraí i stoc againn agus ní bheidh sé indéanta iad a sheachadadh laistigh de 30 lá tar éis an conradh ceannaigh a thabhairt i gcrích. Coimeádaimid an ceart mar sin tarraingt siar ón gcomhaontú ceannaigh i gcás dá leithéid.

5.3. Tá sé de dhualgas ort na hearraí a ghlacadh ar láimh. Mura nglacann tú ar láimh é, measfaimid gur tarraingt siar é ón gcomhaontú ceannaigh. Sa chás seo, tá sé de cheart againn aisíocaíocht a éileamh ar na costais a thabhaítear maidir le hearraí nár glacadh leo a thabhairt ar ais agus seolfaimid faisnéis chugat faoin méid cruinn. Táimid i dteideal thú a áireamh ar liosta na gceannaitheoirí neamhiontaofa freisin i gcás nach nglacfar leis na hearraí, agus i gcás tuilleadh ceannacháin beidh ort neamhairgid a íoc roimh ré lenár gcuntas.

5.4. Nuair a fhaigheann tú na hearraí ón iompróir, seiceáil le do thoil sláine pacáistiú na n-earraí. Go hidéalach, déileáil láithreach le haon damáiste soiléir do na hearraí nó dá bpacáistíocht le linn seachadta agus scríobh síos aon lochtanna a bhaineann leis sa phrótacal aistrithe. Cuimhnigh nach gcaithfidh tú earraí millte den sórt sin a ghlacadh ón iompróir. Chomh maith leis sin in iúl dúinn faoin damáiste agus ag an am céanna, le do thoil doiciméad é.

6. Tarraingt siar ón gconradh ceannaigh

Má thugann tusa, mar thomhaltóir, conradh i gcrích ar líne, tá sé de cheart agat tarraingt siar ón gconradh laistigh de 14 lá. I gcásanna áirithe, áfach, d’fhéadfadh go mbeadh difríocht bheag idir na coinníollacha, mar sin léigh an t-alt seo a leanas go cúramach.

6.1. Mar thomhaltóir, ie duine a dhéanann conradh lasmuigh de raon feidhme a ghnó nó gníomhaíochta comhchosúla, tá sé de cheart agat tarraingt siar ó chonradh ceannaigh a tugadh i gcrích tríd an Idirlíon, ríomhphost, teileafón nó modhanna eile cianchumarsáide (ar an drochuair ní áirítear glaoch ó bhanc amháin go ceann eile) go dtí 14 lá tar éis na hearraí a fháil. Ní bhaineann an t-alt Téarmaí agus Coinníollacha seo ach le tomhaltóirí.

6.2. Tabhair faoi deara, áfach, nach bhfuil an ceart agat tarraingt siar ón gcomhaontú ceannaigh:

a) nuair a bheidh na hearraí modhnaithe de réir do mhianta nó do do dhuine. Is é seo an cás, mar shampla, nuair a dhéanaimid na hearraí de réir do riachtanais nó a mhodhnú ar shlí eile de réir do mhianta;

(b) i gcás earraí atá, tar éis an tseachadta, a mheascadh go do-aisghabhálach le hearraí eile;

(c) i gcás earraí séalaithe a bhain an tomhaltóir den phacáistíocht sin agus nach féidir a thabhairt ar ais ar chúiseanna sláinteachais, mar shampla i gcás cosmaidí nó feistí leighis;

(d) i gcás inarb infheidhme, i gcás ina bhfuil na hearraí meatacha.

6.3. Má shocraíonn tú tarraingt siar ón gcomhaontú ceannaigh agus go bhféadfaí, bain úsáid as an bhfoirm a ghabhann leis na coinníollacha seo, le do thoil.

6.4. Laistigh de 14 lá tar éis tarraingt siar ón gconradh ceannaigh, aisíocfaimid praghas ceannaigh na n-earraí agus costas seachadta na n-earraí ar an mbealach céanna a fuaireamar iad uait, nó chuig an uimhir chuntais a sholáthraíonn tú dúinn. Ag an am céanna, áfach, ní mór duit na hearraí ceannaithe a sheoladh nó a thabhairt ar láimh chugainn laistigh den teorainn ama chéanna. Ní mór é a thabhairt ar ais iomlán, b'fhearr sa phacáistiú bunaidh (ach níl sé seo éigeantach), níor cheart go mbeadh sé níos mó ná mar a chaitear de ghnáth nó go ndearnadh damáiste dó toisc go raibh ort eolas a chur ar na hearraí. Déanfaimid measúnú laistigh den tréimhse shonraithe cibé an bhfuil na hearraí a tugadh ar ais gan damáiste, slán agus neamhúsáidte agus cibé an bhfuil nó nach bhfuil laghdú tagtha ar luach na n-earraí sin de bharr tú seachas mar is gá. Má tá na hearraí i staid nach féidir iad a dhíol le custaiméirí eile toisc go bhfuil damáiste déanta dóibh nó go bhfuil siad caite go míréasúnta, níl sé de cheart agat tarraingt siar ón gconradh ceannaigh. Íocann tú an costas a bhaineann leis na hearraí a thabhairt ar ais chugainn.

6.5. Costais seachadta Ní thabharfaimid ar ais ach na cinn is ísle a chuirimid ar fáil.

6.6. Mar sin féin, níl aon dualgas orainn an praghas ceannaigh a thabhairt ar ais chugat go dtí go mbeidh na hearraí seachadta ar ais chugainn nó go dtí go gcruthóidh tú gur seoladh ar ais chuig ár seoladh iad.

6.7. Má chuireamar feidhmíocht saor in aisce chugat mar aon leis na hearraí - bronntanas, tá sé de dhualgas ort an bronntanas seo a thabhairt ar ais i gcás tarraingt siar ón gcomhaontú ceannaigh.

7. Earraí a thabhairt ar ais laistigh de 30 lá

Chomh maith leis an gceart atá ag tomhaltóirí tarraingt siar ón gconradh ceannaigh laistigh de 14 lá tar éis na hearraí a fháil, cuirimid an deis ar fáil duit freisin na hearraí a thabhairt ar ais laistigh de 30 lá tar éis na hearraí a fháil, do thomhaltóirí, agus sa chás sin eiseoimid dearbhán bronntanais don phraghas ceannaigh. Chun seo is féidir leat earraí ar fiú an praghas ceannaigh iad a cheannach ar an láithreán gréasáin. Sa chuid seo de na coinníollacha gheobhaidh tú cad a chaithfidh tú a chomhlíonadh chun an ceart seo a fheidhmiú.

7.1. Ní bhaineann an t-alt seo a leanas ach le custaiméirí ar tomhaltóirí iad. Tá sé de cheart agat na hearraí a thabhairt ar ais laistigh de 30 lá tar éis iad a fháil, eiseoimid ansin dearbhán bronntanais duit ar fiú an praghas ceannaigh é, ar féidir leat é a úsáid le haghaidh ceannacháin bhreise ar ár suíomh Gréasáin.

7.2. Má úsáideann tú an dearbhán bronntanais chun praghas ceannaigh atá níos ísle ná luach an dearbháin bronntanais a íoc, níl tú i dteideal aisíoc na difríochta sna méideanna seo. Má úsáideann tú an dearbhán bronntanais chun praghas ceannaigh atá níos airde ná luach an dearbháin bronntanais a íoc, tá dualgas ort an difríocht seo a íoc.

7.3. Níl sé de cheart agat na hearraí a thabhairt ar ais laistigh de 30 lá:

a) go bhfuil na hearraí curtha in oiriúint do do mhianta nó do do dhuine. Tá sé seo riachtanach nuair a dhéanaimid na hearraí a tháirgeadh de réir do riachtanais nó iad a mhodhnú de réir do mhianta;

b) tá na hearraí bainte den phacáistíocht inar seachadadh chugat iad nó má dhéantar damáiste don phacáistíocht;

c) go ndéantar damáiste do na hearraí;

d) ní féidir na hearraí a dhíol le custaiméir eile.

7.4. Déanaimid measúnú ar cibé an gcomhlíonann na hearraí na coinníollacha chun na hearraí a thabhairt ar ais laistigh de 30 lá de réir an ailt seo, laistigh de 14 lá ón am a seachadtar na hearraí ar ais chugainn. Ní gá dúinn údar a thabhairt agus bunús a thabhairt do na cúiseanna le diúltú na hearraí a thabhairt ar ais.

7.5. Ní mór na hearraí a thabhairt ar ais go hiomlán, sa phacáistiú bunaidh, gan comharthaí úsáide a thaispeáint. Íocann tú an costas a bhaineann leis na hearraí a thabhairt ar ais.

7.6. Laistigh de 14 lá tar éis na hearraí a sheachadadh ar ais chugainn, eiseoimid dearbhán bronntanais duit i luach praghas ceannaigh na n-earraí, má chomhlíontar na coinníollacha chun na hearraí a thabhairt ar ais de réir an ailt seo. Ní aisíocaimid an costas a bhaineann leis na hearraí a chur ar ais chugainn.

7.7. Má chuireamar feidhmíocht saor in aisce chugat mar aon leis na hearraí - bronntanas, tá sé de dhualgas ort an fheidhmíocht saor in aisce seo a thabhairt ar ais má fheidhmíonn tú an ceart chun na hearraí a thabhairt ar ais de réir an ailt seo.

8. Gearáin agus ráthaíocht cáilíochta

Déanaimid iarracht ár n-earraí a sheachadadh sa riocht is fearr is féidir. Mar sin féin, uaireanta, le gach cúram cuí, féadfaidh na hearraí a bheith lochtach ar bhealach éigin. Gheobhaidh tú coinníollacha uile an ghearáin san Airteagal seo.
Cad as a bhfuilimid freagrach?

8.1. Táimid freagrach as a chinntiú go bhfuil na hearraí saor ó lochtanna nuair a fhaightear iad. Ciallaíonn sé seo go bhfuil muid freagrach go príomha as na nithe seo a leanas ag an am a ghlacann tú na hearraí ar láimh:

a) go bhfuil na saintréithe comhaontaithe aige agus, in éagmais socrú den sórt sin, tá na saintréithe aige a bhfuil cur síos déanta againn nó ag an monaróir orthu nó a d’fhéadfá a bheith ag súil leis i bhfianaise chineál na n-earraí agus ár bhfógraíocht (gearrfaidh an charger táille iarbhír) ;

b) go bhfuil na hearraí oiriúnach don chuspóir a luaimid le haghaidh a n-úsáide (is féidir agus sábháilte iad a mheilt ar an grill);

(c) go gcomhfhreagraíonn na hearraí, i gcás inarb iomchuí, do cháilíocht an tsampla nó na samhla comhaontaithe;

(d) go bhfuil na hearraí sa chainníocht, sa tomhas nó sa mheáchan iomchuí; agus

e) go gcomhlíonann na hearraí ceanglais na rialachán dlíthiúil (mar shampla i gcás teirmiméadair).

8.2. Más tomhaltóir tú, táimid freagrach as lochtanna a thagann chun cinn tar éis na hearraí a fháil isteach
Tréimhse bharánta 24 mhí, mura luaitear a mhalairt. I gcás earraí a úsáidtear, táimid freagrach as lochtanna sa tréimhse bharántas 12 mhí.

8.3. Má cheannaigh tú earraí a lascainíodh de bharr lochta, nílimid freagrach as fabht dá leithéid ar lascaine é. Mar sin féin, táimid freagrach cheana féin as lochtanna eile ar earraí den sórt sin.

Conas na cearta a eascraíonn as feidhmíocht lochtach a fheidhmiú?

8.4. Cuir gearán isteach chuig ár r-phost teagmhála nó seol chuig ár seoladh é. Baineann na cearta ón dliteanas i leith lochtanna na n-earraí linne mar an díoltóir.

8.5. Ní mór na nithe seo a leanas a bheith san fhoirm nó san litir chlúdaigh le do ghearán:

a) do shonraí teagmhála, cur síos ar an locht agus iarratas ar an modh chun an gearán a láimhseáil;

b ) cruthúnas ar cheannach na nEarraí (trí chruthúnas ceannaigh a chur faoi iamh más féidir).

8.6. Seol na hearraí a cheapann tú a bhfuil locht orthu chuig ár seoladh mar aon leis an bhfoirm ghearáin. Ba cheart na hearraí a phacáil i bpacáistiú oiriúnach le linn iompair ionas nach ndéantar damáiste dóibh, ní mór dóibh a bheith glan, tirim agus iomlán. Seachas sin, níl aon dualgas orainn déileáil leis an ngearán agus seolfaimid na hearraí ar ais chugat ar do chostas.

8.7. Más tomhaltóir tú, gheobhaidh tú dearbhú i scríbhinn trí ríomhphost agus gearán á dhéanamh agat - prótacal gearáin, a fheidhmíonn mar dhoiciméad agus an gearán á réiteach. Sa phrótacal gearáin, scríobhfaimid faisnéis chugat faoin uair a cuireadh an gearán isteach, cén t-ábhar atá ann agus cén modh láimhseála a theastaíonn uait.

Lochtanna Earraí

8.8. Más tomhaltóir thú agus go dtagann an locht chun solais laistigh de dhá mhí dhéag tar éis iad a fháil, meastar go raibh na hearraí lochtach nuair a fuarthas iad. Seachas sin, tá tú i dteideal fabht a éileamh a tharlaíonn sna hearraí tomhaltais laistigh de cheithre mhí is fiche tar éis iad a fháil.

8.9. I gcás ina léiríonn na hearraí a dhíoltar, a bpacáistiú, na treoracha a ghabhann leis na hearraí nó an fhógraíocht i gcomhréir le reachtaíocht eile an tréimhse inar féidir na hearraí a úsáid, beidh feidhm ag forálacha na ráthaíochta cáilíochta más tomhaltóir tú. Mar ráthaíocht cáilíochta, geallaimid go mbeidh na hearraí oiriúnach le húsáid chun na críche is gnách ar feadh tréimhse áirithe ama nó go gcoimeádfaidh siad a n-airíonna is gnách.

8.10. Má tá locht ar na hearraí cúisithe agat go ceart sinn, ní mhairfidh an tréimhse chun na cearta ón bhfeidhmíocht lochtach nó an tréimhse bharánta a fheidhmiú don tréimhse nach féidir leat na hearraí lochtacha a úsáid lena linn.

8.11. Ní bhaineann an bharántas agus an t-éileamh ar dhliteanas i leith lochtanna le:

(a) caitheamh agus cuimilt na n-earraí ina ngnáthúsáid, amhail cluasáin briste;

(b) earraí athláimhe nuair a fhreagraíonn an fabht do mhéid an chaitheamh;

c) lochtanna a bhí ar eolas agat nó ba chúis leo féin, m.sh. má thit an bolgán solais go talamh agus gur bhris.

Conas na hEarraí a éileamh?

8.12. Le linn na tréimhse bharánta, is féidir leat éileamh a chomhdú agus, de do rogha féin, fabht a éileamh ar sárú ábhartha conartha é (is cuma cé acu an bhfuil an locht inleigheasta nó do-leigheasta):

(a) an locht a cheartú trí earra nua a sheachadadh gan locht nó trí earra atá in easnamh a sheachadadh;

b) an locht a bhaint saor in aisce trí dheisiú;

(c) lascaine réasúnach ar an bpraghas ceannaigh; nó

d) aisíoc an phraghais cheannaigh ar tharraingt siar ón gconradh ceannaigh.

8.13. Sárú ábhartha ar chomhaontú ceannaigh is ea ceann ina raibh páirtí amháin ar an eolas cheana féin faoin sárú nuair a rinneadh an comhaontú ceannaigh, nó nach mór go raibh a fhios aige nach mbeadh comhaontú den sórt sin déanta ag an bpáirtí eile dá mbeadh an sárú tuartha aige.

8.14. I gcás fabht arb ionann é agus mionsárú conartha (is cuma cé acu an bhfuil an locht inathraithe nó nach féidir a leigheas), tá tú i dteideal an locht a leigheas nó lascaine réasúnta a fháil ar an bpraghas ceannaigh.

8.15. Má tharla an locht inchurtha arís agus arís eile tar éis a dheisiú (de ghnáth an tríú éileamh ar an locht céanna, nó an ceathrú le haghaidh lochtanna éagsúla), nó go bhfuil líon mór lochtanna ar na hearraí (de ghnáth trí lochtanna ar a laghad ag an am céanna), tá tú an ceart chun lascaine a éileamh ar an bpraghas ceannaigh, a mhalartú nó tarraingt siar ón gconradh.

8.16. Agus gearán á dhéanamh agat, caithfidh tú a insint dúinn cén dlí atá roghnaithe agat. Ní féidir rogha a athrú gan ár dtoiliú ach amháin má d’iarr tú ceartú ar fhabht nach féidir a leigheas. Mura roghnaíonn tú do cheart as sárú ábhartha conartha in am, tá na cearta céanna agat agus atá ag mionsárú conartha.

8.17. Murar féidir earraí a dheisiú nó a mhalartú, féadfaidh tú aisíocaíocht iomlán a iarraidh ar an bpraghas ceannaigh nuair a tharraingítear siar an conradh.

8.18. Má chruthaímid go raibh a fhios agat nó gur thug tú faoi deara an locht sular ghlac tú an ceann, níl oibleagáid orainn d’éileamh a shásamh.

8. 19. Ní mheastar go bhfuil bacainn de bharr force majeure ina locht feidhmíochta.

Conas a dhéileálfar leis an ngearán?

8.20. Más tomhaltóir thú, ansin láithreach, nó tráth nach déanaí ná laistigh de thrí lá oibre i gcásanna níos casta, déanfaimid cinneadh ar do ghearán, nó go bhfuil measúnú gairmiúil ag teastáil chun cinneadh a dhéanamh. Cuirfimid faisnéis ar fáil duit faoin ngá atá le measúnú saineolaíoch laistigh den tréimhse seo.

8.21. Más tomhaltóir tú, déileálfaimid leis an ngearán gan aon mhoill mhíchuí. Ní bheidh sé níos déanaí ná 30 lá ó chomhdú an ghearáin, mura n-aontaímid i scríbhinn leat ar thréimhse níos faide. Tar éis na tréimhse seo, beidh na cearta céanna agat agus a bheadh ​​agat dá mba sárú ábhartha ar an gcomhaontú ceannaigh é.

8.22. Más fiontraí tú, ansin déanfaimid cinneadh ar do ghearán, nó go dteastaíonn measúnú gairmiúil chun cinneadh a dhéanamh chomh luath agus is féidir. Déanfaimid do ghearán a mheas laistigh de thréimhse réasúnta ama agus seolfaimid deimhniú scríofa chugat faoin dáta agus faoin modh láimhseála leis an ngearán, deimhniú ar dheisiú agus fad an ghearáin, nó fírinniú le diúltú don ghearán.

8.23. Más tomhaltóir tú, ansin tá sé de cheart agat na costais a thabhaítear mar gheall ar an ngearán a íoc, íocfaimid na costais is ísle leat i gcónaí. Ní mór duit aisíocaíocht na gcostas seo a iarraidh a luaithe is féidir, ach tráth nach déanaí ná mí amháin ó dheireadh na tréimhse chun na cearta a eascraíonn as an gcomhlíonadh lochtach a fheidhmiú, nó ní féidir iad a dheonú duit. Más fiontraí tú, níl an ceart seo agat.

9. Forálacha críochnaitheacha

9.1. Is i mBéarla atá na coinníollacha.

9.2. Táimid údaraithe gnó a dhéanamh ar bhonn ceadúnais trádála; déanann an oifig cheadúnaithe trádála ábhartha an t-iniúchadh ar cheadúnas trádála laistigh dá hinniúlacht.

9.3. Nílimid freagrach as earráidí a tharlaíonn mar gheall ar idirghabhálacha tríú páirtí ar ár suíomh Gréasáin nó má úsáideann tú iad seachas cén fáth ar cruthaíodh iad.

9.4. Is linne mar an díoltóir gach ceart ar an Láithreán Gréasáin, go háirithe cóipcheart an ábhair, lena n-áirítear leagan amach an leathanaigh, grianghraif, scannáin, grafaicí, trádmharcanna, lógónna agus ábhar agus eilimintí eile. Ní féidir leat an Láithreán Gréasáin nó aon chuid de a chóipeáil, a mhodhnú nó a úsáid ar shlí eile gan ár gcead. Ach creidimid nach fiú duit aon rud mar sin a dhéanamh.

9.5. Mar dhíoltóirí, nílimid faoi cheangal ag aon chóid iompair a bhaineann leatsa. Ach bímid go deas i gcónaí, ná bí buartha.

9.6. Má tharlaíonn force majeure, níl muid faoi dhliteanas i leith damáiste de bharr nó i dtaca le cásanna force majeure, agus má mhaireann an force majeure níos mó ná 10 lá, táimid i dteideal tarraingt siar ón gconradh.

9.7. Is féidir linn foclaíocht na dtéarmaí agus na gcoinníollacha a athrú nó a fhorlíonadh, is féidir leat a bhfoclaíocht reatha a fháil ar ár suíomh Gréasáin i gcónaí. Ní dhéanann an fhoráil seo difear do na cearta agus na hoibleagáidí a eascraíonn le linn thréimhse bailíochta an leagain roimhe seo de na téarmaí agus coinníollacha.

9.8. Ag gabháil leis na coinníollacha tá foirm shamplach le haghaidh tarraingt siar ón gconradh.

9.9. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag ár r-phost teagmhála ag am ar bith má tá aon cheist agat faoi na téarmaí agus coinníollacha seo.

Tarnowskie Gory ar 16.06.2021